Mừng Xuân Giáp Thìn Tặng Nghìn Tài Lộc

LINK ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ K8 MỚI NHẤT

ĐIÈU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

  1. Trong thời gian diễn ra hoạt động, thành viên tích luỹ nạp tiền mỗi ngày đạt yêu cầu có thể nhận thưởng, Tối đa mỗi ngày 1 lần.
  2. Tiền thưởng sẽ phát tới [ Khuyến mãi của tôi ] , tiền thưởng có thời hạn 7 ngày , 3 ngày vòng cược rút tiền, quá hạn tự động huỷ bỏ.
  3. Tiền thưởng không hạn chế sảnh.
  4. Hoạt động này không kết hợp với hoạt động nạp tặng 10% mỗi ngày, thanh viên chỉ có thể tham gia 1 hoạt động.
  5. Mỗi thành viên hợp lệ, mỗi SĐT, mỗi email, mỗi tài khoản ngân hàng, mỗi địa chỉ IP và mỗi thiết bị chỉ có thể nhận được một lần khuyến mãi. Nếu vi phạm chúng tôi có quyền thu hồi toàn bộ tiền thưởng và tiền thắng phát sinh.
  6. K8 có quyền tạm ngưng hoặc khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào với tất cả hay cá nhân thành viên .
  7. Để tránh sự khác biệt trong cách hiểu văn bản, K8 có quyền giải thích cuối cùng về khuyến mãi này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *